Shadowrun - Snits

Overdrive

We hebben geregeld dat Mel Cosie bij het politie bureau word opgeroepen. Tegelijk gaan wij VIncent confronteren met de situatie rondom Mel. Mocht dit niet goed gaan of mocht Mel niet aangepakt worden dan zal Rion vanuit de achterbank een verdovend middel toedienen aan Mel en zijn auto laten crashen. Daarnaast zal Oprah met een auto langsrijden om Mel aan te rijden wanneer hij het ongeluk overleeft.

To do list

Dirt vinden – niet gelukt
Auto regelen. –
Middel geregelen – gedaan.

Comments

G4ntzz

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.